verve

"Kalite kumaŞla baŞlar, hİzmetle bÜtÜnleŞİr"

BiZ KiMiZ?

Ulusal ve uluslar arası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak ve çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi, Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi, Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması, Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.